Milosrdenství chci+++Ježíši, důvěřuji Ti! __________________________________________ Královno posvátného škapulíře, oroduj za nás!

Řeholní řády- seznam 1

 

Moc se zajímám o řeholní řády a  kongregace... Proto se snažím vytvořit co nejlepší seznam řeholních řádů (i s odkazy na ně). Věřím, že může tento seznam i někomu pomoci v hledání jeho životní cesty- jak už se to mnohokrát stalo...

Předkládám zde seznam řeholních (i ,,laických") řádů...

Tento seznam není úplně kompletní, protože mu jistě chybí mnoho různých společenství (řádů, kongregací, řeholních institutů atd.) a je na něm spousta nedodělané práce: některé názvy nejsou přeloženy, na některé společenství chybí odkaz a u některých není oficiální název...

Obracím se na vás s prosbou o pomoc při tvorbě tohoto seznamu...

Děkuji všem, kteří přispěli cennými informacemi- děkuji, Pán Bůh zaplať...

Druhá část seznamu zde

Rozdělení seznamu (prozatím) :

Františkánská rodina bude označena hnědě.

Dominikánská rodina bude označena červeně.

Karmelská rodina bude označena modře.

Rodina Božího milosrdenství bude označena tučnou kurzívou.

Trinitářská rodina bude označena fialově.

Vincentinská rodina bude označena silně zeleně.

Schönstattská rodina bude označena oranžově.

Augustiniánská rodina bude označena slabě modře.

Společenství související s rodinou vtěleného slova bude označena růžově.

Passionistická rodina bude označena zeleně.

 

Řád bratří kazatelů (dominikáni)    (odkaz)

Kongregace sester Dominikánek (odkaz)

Rozjímavé sestry svatého Dominika (odkaz)

Česká kongregace sester Dominikánek (odkaz)

Mnišky Kazatelského řádu (Dominikánky- mnišky) (odkaz)

Sekulární institut Dílo blažené Zdislavy (odkaz)

Řád karmelitánů (odkaz)

Řád bosých karmelitánů (odkaz)

Františkáni   (odkaz)

Františkáni- minorité   (odkaz)

Františkáni- kapucíni (odkaz)

Klarisky (odkaz)

Klarisky- kapucínky (odkaz)

Magdalenitky    (odkaz)

Kongregace sester Matky Božího milosrdenství (odkaz)

Sestry služebnice Božího milosrdenství (odkaz)

Cisterciáci    (odkaz)

Řád svatého Václava    (odkaz)

Řád svatého Huberta    (odkaz)

Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského    (1. skupina; 2. skupina)

Boromejky   (odkaz)

Brigitky    (odkaz)

Bratrstvo Jeruzalém  (mnišská, apoštolská a laická bratrstva); (bratři a sestry)  (odkaz)

Sestry svatého kříže    (odkaz)

Řád německých rytířů (bratři, sestry, familiáři)   (odkaz)

Suverénní vojenský a hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě (Řád maltézských rytířů)   (odkaz)

Misionáři Lásky (Aktivní sestry, kontemplativní sestry, aktivní bratři, kontemplativní bratři, otcové misionáři Lásky, laici, voluntéři, skupina pečujících o nemocné a trpící)

Benediktini   (odkaz)

Benediktinky    (odkaz)

Augustiniáni (odkaz)

Augustiniánky (odkaz zatím chybí)

Alžbětinky (odkaz)

Paulínky    (odkaz)

Školské sestry de notre dame    (odkaz)

Salesiáni   (odkaz)

Dcery Panny Marie Pomocnice (Salesiánky)   (odkaz)

Tovaryšstvo Ježíšovo (Jesuiti)  (odkaz)

Společnost sester Ježíšových (Jesuitky)    (odkaz)

Řád cisterciáků přísné observance (Trapisté)   (odkaz)

Trapistky   (odkaz)

Hospitálský řád sv. Jana z Boha (Milosrdní bratři)   (odkaz)

Řád karmelitek (odkaz)

Řád bosých Karmelitek (odkaz)

Kongregace sester karmelitánek ,,Institut Naší Paní z Karmelu" (odkaz)

Kongregace sester karmelitek Dítěte Ježíše (odkaz)

Sestry Karmelitky sv. Terezie z Florencie (odkaz)

Premonstrátky    (odkaz)

Premonstráti    (odkaz)

Ivanité   (odkaz zatím chybí- o ivanitech)

Kartuziáni    (odkaz)

Kartuziánky   (odkaz)

Baziliáni   (odkaz)

Baziliánky   (odkaz)

Schonstattští bratři Mariini (odkaz)

Schonstattské sestry Mariiny (odkaz)

Schönstatt Patres (odkaz)

Sekularní institut Paní ze Schönstattu (odkaz)

Institut Schonstattských diecézních kněží (odkaz)

Komunita blahoslavenství (bratři, sestry, laici)    (odkaz)

Misionáři obláti Panny Marie neposkvrněné   (odkaz)

mniši Taizé   (odkaz)

Společnost Božího Slova- Verbisté   (odkaz)

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (Redemptoristé)   (odkaz)

Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka (opavské) (odkaz zatím chybí)

Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka (trnavské) (odkaz zatím chybí)

Sestry dítěte Ježíše od  Mikuláše Barrého    (odkaz)

Misijní rodina Donum Dei (odkaz)

Sestry sv. Ondřeje   (odkaz zatím chybí)

Sestry sv. Uršuly    (odkaz)

Bernardinky = Cisterciačky   (odkaz)

Jeronymitky   (odkaz zatím chybí- o jeronymitech)

Jeronymité    (odkaz zatím chybí- o jeronymitech)

Piaristé    (odkaz zatím chybí- o piaristech)

Kongregace sester svaté Hedviky (hedvičky)   (odkaz)

Sestry služebnice Ducha svatého věčného klanění   (odkaz)

Kongregace sester učednic Božského mistra    (odkaz)

Sestry III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rafaela archanděla (Rafaelky) (odkaz zatím chybí)

Servité   (odkaz)

Salvatoriáni   (odkaz)

Těšitelky Božského srdce Ježíšova   (odkaz)

Anglické panny    (odkaz)

Celestini    (odkaz zatím chybí)

Celestinky   (odkaz zatím chybí)

Kalasantini   (odkaz zatím chybí)

Cyrilometodějské sestry (Cyrilky)   (odkaz)

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou    (odkaz)

Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (Petrini)   (odkaz)

Kongregace sester Nejsvětější Svátosti (Petrinky)   (odkaz)

Kongregace kněží Nejsvětější Svátosti (Eucharistiniáni)   (odkaz)

Eucharistiánky   (odkaz zatím chybí)

Pallotini  (odkaz- prozatím)

Řeholní kanovníci sv. Augustina (odkaz)

Řeholní kanovnice sv. Augustina (odkaz zatím chybí)

Albertinky   (odkaz)

Oratoriáni   (odkaz; o oratoriánech)

Misionáři Saletini   (odkaz)

Kongregace naše paní milosrdenství dobrého pastýře   (odkaz)

Řád svatého Štěpána, papeže a mučedníka   (odkaz - o řádu sv. Štěpána)

Dcery Nejsvětějšího Spasitele    (odkaz zatím chybí)

Dcery Božské lásky    (odkaz zatím chybí- o Dcerách Božské Lásky)

Kongregace sester svatého Josefa z Chambéry   (odkaz)

Filipínky   (odkaz zatím chybí)

Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul (Vincentky) (odkaz)

Školské sestry III. řádu svatého Františka (odkaz)

Urbanky    (odkaz zatím chybí)

Těšitelé Božského srdce Ježíšova    (odkaz zatím chybí)

Milosrdné sestry III. řádu sv.Františka pod ochranou sv.rodiny (odkaz)

Chudé služebnice Krista    (odkaz zatím chybí)

Karačiolové    (odkaz zatím chybí)

Kongregace křesťanských bratří    (odkaz zatím chybí)

Synové Neposkvrněného Početí    (odkaz zatím chybí)

Chudí bratři sv. Františka Serafínského    (odkaz zatím chybí)

Kongregace kněžského bratrství    (odkaz zatím chybí)

Kongregace bratří sv. Františka Xaverského    (odkaz)

Belgičtí Josefíni    (odkaz zatím chybí)

Misionáři di Scheut    (odkaz zatím chybí)

Kongregace Ježíše a Marie (eudisté)       (odkaz)

Misijní společnost sv. Vincenta de Paul (Lazaristé) (odkaz)

Misionáři Marinnhillští    (odkaz)

Misijní bratři sv. Františka z Assisi (odkaz zatím chybí)

Misionáři Nejdražší Krve    (odkaz zatím chybí)

Stigmatijci    (odkaz)

Bernardini    (odkaz zatím chybí)

Řeholní kanovníci Neposkvrněného Početí   (odkaz zatím chybí)

Lateránští kanovníci     (odkaz zatím chybí)

Somaskové   (odkaz- o somascích)

Konfederovaní řeholní kanovníci sv. Augustina     (odkaz zatím chybí)

Barnabité    (odkaz zatím chybí- o barnabitech)

Vallombroziánský řád   (odkaz zatím chybí)

Doktrináři    (odkaz zatím chybí)

Karmelitky od Božského Srdce Ježíšova (odkaz)

Kamalduli   (odkaz)

Canossiáni   (odkaz zatím chybí)

Malí bratři Mariini   (odkaz zatím chybí)

Bratři křesťanských škol    (odkaz)

Augustiniáni od Nanebevzetí P. Marie (assumpcionisté) (odkaz zatím chybí)

Theatini    (odkaz- o theatinech)

Kongregace Ducha Svatého   (odkaz)

Synové Nejsvětějšího Srdce Ježíšova   (odkaz)

Rosminiáni    (odkaz)

Misionáři Afriky (Bílí otcové)    (odkaz)

Řád Kamiliánů (bratři, sestry)    (odkaz zatím chybí- o kamiliánském řádu)

Kongregace Kněží Mariánů   (odkaz)

Misionáři Naší Paní Lasalettské (saletini)    (odkaz)

Misionáři Nejsvětějšího Srdce Ježíšova   (odkaz zatím chybí)

Misionáři Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a srdce Mariina     (odkaz)

Misionáři sv. Rodiny     (odkaz)

Misionáři Ducha Svatého    (odkaz)

Congregatio Missionariorum a Ss. Cordibus Iesu et Mariae   (odkaz zatím chybí)

Augustiniáni Rekoleti (odkaz zatím chybí)

Řeholní klerici Matky Boží    (odkaz zatím chybí)

Řád nejmenších bratří svatého Františka z Pauly (Pavláni, pauláni)    (odkaz)

Silvestrini   (odkaz)

Olivetáni  (odkaz zatím chybí)

Obláti sv. Františka Saleského    (odkaz)

Trinitáři (odkaz)

Sulpiciáni    (odkaz zatím chybí- o sulpiciánech)

Bratři unionisté    (odkaz zatím chybí)

Synové sv. Rodiny    (odkaz zatím chybí)

Marianisté     (odkaz - o marianistech)

Montfortáni    (odkaz)

Sestry Naší Milé Paní    (odkaz zatím chybí)

Sestry Panny Marie Sion     (odkaz)

Sestry Božského Spasitele     (odkaz)

Kongregace Božského Srdce    (odkaz zatím chybí)

Dorotejky    (odkaz zatím chybí)

Společnost sv. Edmunda    (odkaz)

Společnost sv. Pavla    (odkaz)

Sakramentini   (odkaz)

Augustiniánští eremité   (odkaz zatím chybí- o augustiniánských poustevnících)

Sekulární řád sv. Františka (odkaz)

Sekulární řád Blahoslavené Panny marie Karmelské ( = Karmelitánský třetí řád) (odkaz)

Sekulární řád bosých karmelitánů (odkaz zatím chybí)

premonstrátský III. řád    (odkaz)

dominikánský III. řád (odkaz)

Vincentini (odkaz)

Kongregace milosrdných sester III. řádu svatého Františka (odkaz)

Kongregace sester sv. Alžběty   (odkaz zatím chybí)

Kongregace Královny apoštolů (odkaz)

Salvatoriánky   (odkaz)

Salvatoriáni- laici    (odkaz)

Kongregace sester služebnic neposkvrněné Panny Marie   (odkaz)

Řehole Nejsvětějšího Vykupitele

Pauláni III.řád    (odkaz)

Ordo virginium    (odkaz)

Sestry františkánky od blahoslavené Panny Marie ustavičné pomoci (odkaz zatím chybí)

Sekulární institut svatého Bonifáce   (odkaz)

Sekulární institut Servitium Christi   (odkaz)

Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské    (odkaz zatím chybí)

Sekulární institut Caritas Christi    (odkaz)

Sekulární institut volontárií dona Bosca   (odkaz)

Sekulární institut- Společenství ,,Panny Marie na cestě"    (odkaz)

Kongregace zdravotních misionářek Mariiných    (odkaz zatím chybí)

Kongregace sester od andělů    (odkaz)

Faustinium- Sdružení apoštolů Božího milosrdenství (odkaz)

Kongregace sester Služebnic Panny Marie Galeacké    (odkaz zatím chybí)

Kongregace sester ošetřovatelek III. řádu svatého Františka (odkaz zatím chybí)

Congregatio Jesu    (odkaz)

Řád svaté Voršily    (odkaz)

Chudé školské sestry naší Paní    (odkaz zatím chybí)

Sestry Řádu Navštívení Panny Marie    (odkaz zatím chybí)

Kongregace šedých sester III. řádu svatého Františka (odkaz)

Sestry apoštolátu svatého Františka (odkaz)

Nemocniční sestry svaté Alžběty třetího řádu svatého Františka    (odkaz zatím chybí)

Compagnia dei servi dei poveri    (odkaz zatím chybí)

Sestry svaté Anny    (odkaz)

Milosrdní bratři z Montabauru   (odkaz zatím chybí)

Kongregace křesťanských školských sester od Milosrdenství    (odkaz zatím chybí)

Oblate di tor de´Specchi    (odkaz)

Maestre pie Filippini    (odkaz)

Kongregace františkánek z Waldbreitbachu   (odkaz zatím chybí)

Kongregace Malých služebnic Svatého Srdce Ježíšova    (odkaz zatím chybí)

Kongregace svatého Srdce Mariina   (odkaz zatím chybí)

Gilbertini   (odkaz zatím chybí)

Steylské misijní sestry   (odkaz zatím chybí)

Řád Francouzských anunciátek   (odkaz zatím chybí)

Pomocnice ubohých duší   (odkaz zatím chybí)

Bosí trinitáři    (odkaz zatím chybí)

Společenství milosrdných sester    (odkaz zatím chybí)

Společenství služebnic Lásky    (odkaz zatím chybí)

Milosrdní bratři od P. Marie Pomocnice   (odkaz zatím chybí)

Společenství šedých sester lásky    (odkaz zatím chybí)

Řád sester a bratří Svaté rodiny    (odkaz zatím chybí)

Albertini   (odkaz)

Albertinky   (odkaz zatím chybí)

Misionáři drahocenné Krve (sanguinisté)    (odkaz zatím chybí)

Křížové sestry svatého Ondřeje    (odkaz zatím chybí)

Kongregace Sester od Večeřadla   (odkaz zatím chybí)

Služebnice Mariiny, služebnice nemocných   (odkaz zatím chybí)

Misionáři svaté Rodiny    (odkaz)

Dcery Marie od Prozřetelnosti    (odkaz)

Společnost Mariina (maristé)     (odkaz zatím chybí)

Řeholní terciářky svatého Františka z Assisi (odkaz zatím chybí)

Kongregace sester lásky Dítěte Marie    (odkaz zatím chybí)

Kongregace niederbronských sester    (odkaz zatím chybí)

Kongregace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova    (odkaz zatím chybí)

Kongregace Adorátorek Drahocenné Krve    (odkaz zatím chyb

Kongregace svatého Josefa od Zjevení     (odkaz zatím chybí)

Kongregace Dcer Lásky z Besanconu     (odkaz zatím chybí)

Řád Sester svatého Josefa    (odkaz zatím chybí)

Řád Menších řeholních kleriků    (odkaz zatím chybí)

Suore di Nostra Signora dell´Orta    (odkaz zatím chybí)

Společenství P. Marie ustavičné pomoci    (odkaz zatím chybí)

Kongregace sester svaté Doroty    (odkaz)

Kongregace Služebnic P. Marie Utěšitelky   (odkaz zatím chybí)

Řád kněží od svatých Ran    (odkaz zatím chybí)

Kongregace bratří svaté rodiny   (odkaz)

Kongregace Sester lásky z Lóvere    (odkaz zatím chybí)

Kongregace Anglických sester svatého Pavla (angeliky)    (odkaz zatím chybí)

Kongregace misionářů drahocenné Krve    (odkaz)

Kongregace steylských Misionářů    (odkaz zatím chybí)

Kongregace služebnic sv. dětství Ježíšova    (odkaz zatím chybí)

Společnost svaté Terezie    (odkaz zatím chybí)

Kongregace chudých františkánek svaté Rodiny (mallerdorfské sestry)   (odkaz)

Společnost dcer svatého Františka Saleského    (odkaz zatím chybí)

Institutum beatae Mariae Virginis     (odkaz)

Sisters of charity   (odkaz)

Dcery od svatého Kříže

Kongregace Picpuských misionářů

Kongregace ,,De la anunciata" (dominikáni)

Kongregace Františkánek Svaté Rodiny

Kongregace věrných družek Ježíšových

Řád valumbroziánek

Kongregace sester Naší Milé Paní

Sestry svaté Zity (oblázky Ducha Svatého)

Mnišská rodina Betléma, Nanebevzetí Panny Marie a svatého Bruna  (odkaz)

Mariina společnost (montfortáni)

Dcery Moudrosti (montfortánky)

Kongregace chudých školních sester Naší Milé Paní

Kongregace kněží Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Misijní sestry Drahocenné Krve

Řád řeholnic Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sestry Neposkvrněného Srdce Panny Marie Fatimské

Společnost sociálních sester

Mariánské sestry

Unie sester Obětování Přeblahoslavené Panny Marie

Sestry Kapucínky Svaté rodiny

Kongregace sester Služebnic Nejsvětější Panny Marie Neposkvrněně počaté

Kongregace Milosrdných sester sv. Vincenta - Satmárky  (odkaz)

Kanovnice sv. Augustina řehole Notre Dame

Institut sester kapucínek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Bratrstvo Obětování Panny Marie

Legionáři Krista

Řád svatého Pavla, poustevníka

Společnost kněží Srdce Ježíšova - Dehoniáni

Kongregace Dcer sv. Františka Assiského

Kongregace zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista

Řád jezuatů

Rytířský a hospitální řád Panny Marie Betlémské

Karmelští mniši (odkaz)

Řád sv. Řehoře Velikého    (odkaz zatím chybí- o tomto řádu)

Řád sv. Pia IX.   (odkaz aztím chybí)

Servi della Sofferenza (Služebníci utrpení) (odkaz)

Montfortští misionáři   (odkaz)

Aliance misionářů Milosrdenství (odkaz zatím chybí)

Misionáři františkáni, služebníci Božího milosrdenství (odkaz aztím chybí- o misionářích B.M.)

Sisters of the Gospel of Life   (odkaz)

Komunita Emmanuel (zasvěcení bratři, zasvěcené sestry)    (odkaz)

Kongregace sester dominikánek bl. Imeldy (odkaz zatím chybí)

Congregation of St. Rose of Lima (dominikánky) (odkaz zatím chybí)

Adorátorky Božího milosrdenství (odkaz)

Misionáři Božího milosrdenství (odkaz zatím chybí- o misionářích B.M.)

Kongregace ,,apoštolský karmel" (odkaz)

Bratři sv. Michaela   (odkaz zatím chybí)

Společníci kříže      (odkaz)

Kongregace Matky Karmelu (odkaz)

Karmelitáni Neposkvrněné Panny Marie (odkaz)

Karmelští misionáři (odkaz)

Congregation of the Carmelite Religious of Trivandrum (odkaz zatím chybí- o této karmelské kongregaci)

Kongregace Tereziánských karmelitánů (odkaz zatím chybí- o této kongregaci)

Služebníci Utěšitele (odkaz zatím chybí- o tomto karmelském společenství)

Malé sestry od sv. Terezie Dítěte Ježíše (odkaz zatím chybí- o tomto karmelském společenství)

Sestry karmelitky sv. Terezie Turínské (odkaz zatím chybí- o tomto karmelském společenství)

Suore Carmelitane Scalze di Genova (odkaz zatím chybí- o tomto karmelském společenství)

Suore Carmelitane di Montefalcone Valfotore (odkaz zatím chybí- o tomto karmelském společenství)

Johannesschwestern von Mariä Königin (odkaz zatím chybí- o tomto karmelském společenství)

Sestry karmelitky Božské Lásky (odkaz zatím chybí- o tomto karmelském společenství)

 

Handmaids of the Sacred Heart of Jesus (odkaz)

Apostles of Jesus      (odkaz)

Angelic Sisters of St. Paul     (odkaz)

Sestry od Boží Prozřetelnosti    (odkaz)

Kongregace Vzkříšení    (odkaz)

Bratři svatého Kříže    (odkaz)

Dcery Ježíše    (odkaz)

Dcery Marie    (odkaz)

Dcery Moudrosti    (odkaz)

Camaldolese Hermits of the Congregation of Monte Corona     (odkaz)

Dcery Kříže    (odkaz)

Franciscan Sisters of the Eucharistic Heart of Jesus (odkaz)

Bratři františkáni svatého Kříže (odkaz)

Františkánské hospitální sestry Pnny Marie bez poskvrny počaté (odkaz)

Community of St. John (kontemplativní bratři, kontemplativní sestry, apoštolské sestry)    (odkaz)

Franciscan Missionaries of St. Clare (odkaz zatím chybí)

Franciscan Missionaries of Christ the King (odkaz zatím chybí)

Sestry Panny Marie z Fatimy    (odkaz hatím chybí)

Bratři svatého Růžence    (odkaz zatím chybí)

Kněžské bratrstvo svatého Petra    (odkaz)

Handmaids of Christ the Priest     (odkaz zatím chybí)

Brigitiní mniši   (odkaz)

Dominikánské sestry Panny Marie Růžencové (odkaz zatím chybí)

Dominikánské sestry Boží Prozřetelnosti (odkaz)

Dominikánské sestry Panny Marie, Matky Eucharistie (odkaz)

Dominikánské sestry Nejsvětější trojice (odkaz zatím chybí)

Augustiniánské sestry Milosrdného Ježíše    (odkaz)

Obláti svatého Josefa    (odkaz)

Canons Regular of the Order of the Holy Cross  (odkaz)

Zdravotní sestry sv. Františka z Assisi (odkaz zatím chybí)

Františkánské misijní sestry Panny Marie Bolestné (odkaz)

Františkáni smíření (sestry, bratři)

Misijní sestry Královny Apoštolů    (odkaz)

Misijní sestry Vtělení   (odkaz zatím chybí- o těchto sestrách)

Rytíři Neposkvrněné     (odkaz)

Společnost svatého Jana Maria Vianeye     (odkaz)

Bratři sv. Gabriela   (odkaz zatím chybí)

Kongregace kněží Nejsvětějšího Srdce     (odkaz)

Františkáni III. řádu z Mountbellew

Františkánští bratři od sv. Kříže ve Waldreitbach

Františkánští služebníci M. Neposkvrněné

Kapucínští terciáři od Bolestné Matky Boží

Misijní bratři od sv. Františka

Františkánky z Dillingen

Františkánky z Gnadenthal

Františkánky od Zvěstování

Rekolektinky z Oirachot

Františkánské sestry ošetřování nemocných od Ježíše Nazaretského

Františkánky od Immakuláty

Františkánské sestry z Brixenu

Františkánské misionářky od Lille

Regulované františkánky od všech svatých

Františkánské misionářky od Narození Matky Boží

Služebnice Mariiny

Františkánky od sv. Antonína na hoře

Rekolektinky Neposkvrněného Početí z Rosendaal

Františkánky od Boží Prozřetelnosti

Sestry lásky od Neposkvrněného Početí

Františkánky kajícnosti a křesťanské lásky

Sestry sv. Františka z Assisi

Chudé školské sestry

Františkánky katolického apoštolátu - Pallotinky

Františkánky Neposkvrněného Početí

Školské sestry od sv. Kříže

Chudé sestry sv. Františka

Školské sestry

Františkánky z Bonnebroeck

Františkánky od křesťanské Lásky

Františkánky od kajícnosti lásky

Malé sestry Ježíškovy

Kapucínské terciářky od Matky Dobrého Pastýře

Chudé sestry od sv. ran sv. Františka (Stigmatinky)

Služebnice Neposkvrněného Početí Blahoslavené Panny Marie II. řádu sv. Františka

Františkánky misionářky od Nejsv. Svátosti a od Neposkvrněné Panny Marie

Františkánky z Oldenburgu

Klarisky od Zvěstování

Františkánky Misionářky Matky Boží

Františkánské služebnice Mariiny

Františkánky Matky Boží dobré rady

Dcery Neposkvrněné Marie

Služebnice dětství Ježíšova

Františkánky ze Glen Ridle

Sestry sv. Felixe z Cantalicie - feliciánky

Františkánky z Buffallo

Františkánky rodiny Mariiny

Křížové sestry z Ingenbohl

Dcery milosrdenství

Sestry lásky sv. Karla Boromejského podle řehole III. řádu sv. Františka

Františkánky křesťanské lásky

Františkánky utlačovaných

Františkánky z Allegany

Františkánské Terciářky ze Syracus

Malé sestry sirotků ze Seilon

Františkánky od Panny Marie andělské

Františkánky z Williamsville

Františkánky Neposkvrněné Panny Marie z Joliet

Františkánky Neposkvrněného Početí P. Marie z Clinton

Františkánské misionářky z Egypta

Františkánky Panny Marie

Františkánky od sv. mučedníka Jiřího

Školské sestry Krista Krále

Alkantarinky z Caltamare

Františkánky Neposkvrněného Početí a Matky Boží

Františkánky misionářky od Matky dobrého Pastýře

Sestry sv. Mariany od Ježíše

Dcery Nejsv. Neposkvrněné Panny Marie z Lourdes

Školské sestry z Milwaukee

Františkánky od Neposkvrněného Početí u sv. Pietro a Ponti

Františkánky od Nejsvětějšího Srdce

Františkánské terciářky P. Marie Lourdské

Františkánské misijní terciářky

Františkánky lásky

Františkánky od dítěte Ježíše

Františkánské terciářky z Peorie

Kapucínky z Loano

Serafínské dcery bolestné Matky Boží (serafitky)

Františkánky od sv. Josefa

Sestry sv. Františka ze Susy

Františkánky naší dobré Paní Útočiště

Františkánky misionářky od sv. Josefa

Františkánky naší dobré Paní Vítězné

Kapucínské terciářky sv. Rodiny

Dcery nejčistšího srdce Mariina

Františkánky misionářky Kristovy od sv. Onofrio

Františkánky Pána

Františkánky milosrdenství

Sestry Jména Ježíš

Františkánky misionářky od Božího Mateřství

Františkánky od Marie Pomocnice

Albertinky, služebnice chudých

Malé sestry Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Sestry sv. Antonína Paduánského

Sestry od Nejsvětější Svátosti pro Indiány a černochy

Kapucínské terciářky Neposkvrněné z Lurd

Františkánky Neposkvrněného Početí z Little Falls

Františkánky sv. Bernarda Sienského

Malé služebnice Nejsvětějšího Srdce Páně

Františkánské misionářky pro Afriku

Františkánky od bl. Kunhuty

Františkánky z Maryville

Misijní klarisky od Nejsvětější Svátosti

Františkánky Panny Marie ustavičné pomoci

Františkánk misionářky od Neposkvrněné sv. Didaka

Františkánky Neposkvrněného Početí z Lipari

Františkánky od blahoslavené Angelíny

Pečovatelky serafínského díla lásky

Sestry milosrdenství

Šedé sestry Nejsvětějšího Srdce

Františkánky misionářky od Eucharistie

Kapucínky služebnice Nejsvětější Svátosti

Šedé sestry Neposkvrněné

Františkánské misionářky od Vtělení Slova

Františkánky od Kříže Libanonu

Eucharistické misijní františkánky

Františkánky chudých

Kongregace sester Božího Vykupitele     (odkaz)

Laické společenství kongregace sester Božího Vykupitele   (odkaz)

Medjugorje Congregation   (odkaz zatím chybí)

Kongregace služebníků Páně a Panny Marie z Matara   (odkaz zatím chybí- o těchto sestrách)

Františkáni služebníci Ježíšovi  (odkaz zatím chybí- o těchto bratřích)

Hospitální sestry Marie a Ježíše  (odkaz zatím chybí- o těchto sestrách)

Sestry augustiniánky služebnice Marie a Ježíše (odkaz)

Benediktínské sestry věčné adorace   (odkaz)

Sisters of bon secours international (odkaz)

Brotherhood of Hope   (odkaz)

Brothers of Charity (odkaz)

Canons regular of saint John Cantius  (odkaz)

Canons Regular of the New Jerusalem (odkaz)

Carmelite Sisters For The Aged And Infirm (odkaz)

Congregation of the Lebanese Maronite Missionaries (odkaz)

Congregation of the Mission (odkaz)

Little Flower Congregation  (odkaz)

Sisters of Resurrection of our Lord Jesus Christ  (odkaz)

The daughters of Divine Love Congregation   (odkaz)

Daughters of Widson  (odkaz)

Societas Verbi Divini (odkaz)

Dominican Nuns of Summit  (odkaz)

Dominican sisters of Hawthorne (odkaz)

Congregazione dei Padri Dottrinari  (odkaz)

Congregation of the Sisters of Saint Felix of Cantelice (Felician Franciscan Sisters)   (odkaz)

Franciscan Apostolic Sisters  (odkaz)

Franciscan Brothers of the Eucharist  (odkaz)

Franciscan Sisters of the Eucharist   (odkaz)

Franciscan Brothers of Peace (odkaz)

Franciscan Sisters of Christian Charity  (odkaz)

Franciscan Sisters of Perpetual Adoration  (odkaz)

Franciscan Friars of the Renewal   (odkaz)

The Franciscan Missionaries of the Divine Motherhood (odkaz)

Franciscan Missionaries of the Eternal Word  (odkaz)

Franciscan Missionaries of Mary  (odkaz)

Franciscan Sisters of Penance of the Sorrowful Mother   (odkaz)

 

Pokračování tohoto seznamu najdete  zde

Zobrazeno 54955×

Komentáře

Ondřej Chlebík

Hledám takhle na Googlu seznam řádů a kongregací (stačilo mi v ČR) a ono mi to vyhodí Tvůj blog :) Dobrá práce! :)

jirka7

super seznam, jen mě překvapilo že řádu je tak hodně

Zobrazit 16 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková