Milosrdenství chci+++Ježíši, důvěřuji Ti! __________________________________________ Královno posvátného škapulíře, oroduj za nás!

Turínské plátno- je pravé?

28. 12. 2010 0:20
Rubrika: víte že...

Pravost Turínského plátna s údajným otiskem Ježíšova těla je často zpochybňována. Vědci mají spoustu důkazů které svědčí pro i proti pravosti plátna. Zde přináším oficiální důkazy:

 

Důkazy potvrzující nepravost Turínského plátna:
- Je možnost že plátno bylo namalováno ve středověku.

- Na plátně není možné zjistit některé údaje (např. velikost nosu), což by mělo být zjistitelné, pokud plátno nebylo namalováno a je opravdové.

- Na plátně se našly 2 červené barvy používané ve středověku (jde o hematit a rumělku).

- Plátno cestovalo mezi mnoha majitele, a proto není úplně jisté kdy a kde bylo plátno nalezeno.

- 1. radiokarbonový test jasně ukazuje že plátno je mladší (nepochází tedy z doby Ježíše Krista).

- Vzorek pro (nejpřesnější) 1. radiokarbonový test byl odebírán za přítomnosti odborníků na látky- tito odborníci tvrdí, že rozhodně neodebrali pro vzorek pouhou záplatu na plátně, ale kus plátna samotného.

- Osoba na plátně byla do plátna zabalena na Ježíšovu dobu nepřirozeným způsobem.

- Vědcům se podařilo vytvořit téměř identickou kopii Turínského plátna jako důkaz, jak mohli středověcí lidé toto plátno vytvořit.

- Při pozdějších zkoumáních se našly celkem 3 různé DNA.

 

Důkazy potvrzující pravost Turínského plátna:
+ Stáří plátna ukazuje na dobu, ve které žil Ježíš.

+ Plátno je utkáno z rostliny, kterou středověcí lidé neznali.

+ Hypotézu namalování štětcem (kvůli údajným stopám štětce) drtivá většina vědců (z obou stran) vyvrací.

+ Plátno ukazuje na fotografiích ,,efekt negativu"- což vyvrací teorii že plátno vzniklo ve středověku, protože středověcí lidé neznali fotografování a už vůbec ne negativy.

+ Barvy nalezené na plátně jsou vysvětlovány tím, že toto plátno bylo ve středověku spravováno- tam, kde už krev chyběla byla prostě dokreslena.

+ 1. radiokarbonový test byl zpochybněn kvůli objektivitě: lidé, kteří test prováděli byli převážně protestanté, kteří pravost Turínského plátna jednoznačně odmítali.

+ Bylo dokázáno, že při prvním radiokarbonovém testu nebyl použit vzorek plátna, nýbrž vzorek středověké záplaty, která vypadala stejně jako plátno samotné.

+ Pozdější radiokarbonové testy připouštějí (když vemou v úvahu to, že plátno bylo vystaveno dvoum požárům), že plátno může pocházet z Ježíšovy doby.

+ Stopy krvácení jsou na místech, které popisuje Bible a stará církevní tradice.

+ Bodnutí v boku (do srdce): kromě krve byla nalezena i jiná tekutina (připomínající vodu), což dokazuje slova: ,,Z probodeného srdce vyšla krev a voda."

+ Je dokázáno, že bodnutí v boku (do srdce) je posmrtné, ostatní poranění se staly před smrtí.

+ Stopy krvácení na rukou nejsou na dlaních (jak se zobrazoval Ježíš na Kříži), ale na zápěstí, což je logické pro předpoklad, že daná osoba skutečně visela na kříži: dlaně by celé tělo neudržely, kdežto zápěstí už ano.

+ Na očích se našly otisky mincí z Ježíšovy doby, což patřilo k běžnému pohřbívaní u židů v Ježíšově době.

+ Středověcí lidé nevědili jak vypadaly mince Ježíšovy doby, a proto by tyto minece (jejíž otisky se našly na očích osoby na plátně) těžko středověcí lidé sháněli.

+ Na plátně byly nalezeny nápisy (jejich zbytky): ,,Trest smrti vykonán; Ježíš Nazaretský; Stín obličeje; Císař Tibérius" - tyto nápisy na plátno napsali nejspíš Ježíšovi učedníci.

+ Na plátně se našla skutečná krev- skupina AB.

+ Krevní skupina AB byla v Ježíšově době běžná, ve středověku spíše vzácná.

+ Při prvním zkoumání se našlo DNA.

+ Na plátně byly nalezeny pyly dvou rostlin, které v Ježíšově době opravdu rostly a které společně rostou jen v kraji, kde žil Ježíš.

+ Jedna z těchto dvou nalezených (pylů) rostlin má trny a je proto velmi pravděpodobné, že z ní byla upletena trnová koruna.

+ Tyto 2 rostliny kvetou na jaře (duben, květen), což se shoduje s Biblí i se starou církevní tradicí.

 

Vědci také říkají, že tělo bylo z tohoto plátna vyzářeno!

 

Katolická církev bude chtít stále nové testy, aby věřícím přinesla důkaz, že plátno je skutečným otiskem Ježíše Krista...

 


Zobrazeno 2903×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková