Milosrdenství chci+++Ježíši, důvěřuji Ti! __________________________________________ Královno posvátného škapulíře, oroduj za nás!

Škapulíř neposkvrněného Početí

Škapulíř neposkvrněného Početí

 

Modrý škapulíř neposkvrněného Početí šíří řád theatinů a theatinek.

Na Hromnice roku 1617 měla zakladatelka řádu theatinek- ct. Voršila Benincasa vidění: viděla Pannu Marii v bílém rouchu, přes který měla modrý plášť. Zástup stejně oděných panen doprovázel Matku Boží, která držela v rukou Ježíška. Panna Maria řekla ct. Voršile: ,,Voršilo, buď dobré mysli, přestaň vzdychati, tvá žalost se promění v radost, dej pozor co ti můj a tvůj Ježíš, jehož chovám v náručí řekne.“

Na to oznámil Pán Ježíš Voršile svou vůli:

,,Chci, abys vystavěla poustevnu, v níž by po způsobu poustevnickém žilo 33 panen oděných jako moje Matka.“

Zároveň Pán Ježíš slíbil těm, kteří budou žít tímto životem podle stanoveného řádu v poustevně, mnoho zvláštních milostí a vzácných darů.

Ctihodná sestra Voršila pak prosila Pána Ježíše, aby udělil všechny tyto milosti i osobám ve světě, které by Neposkvrněnou Pannu vroucně ctili a zachovávali čistotu (příslušnou jejich stavu), a nosili malý světle modrý škapulíř.

Pán Ježíš vyslyšel její prosbu a hned uviděla sestra Voršila anděly, kteří po celém světě rozdávali modré škapulíře.

Od té chvíle ct. Voršila vyráběla světle modré škapulíře neposkvrněného Početí. Paepž Klement X. udělil theatinům, kteří vedli duch. správu v poustevnách, moc světit škapulíře a oblékat do nich věřící.

Přijetím škapulíře neposkvrněného Početí, dává dotyčný člověk najevo, snahu uctívání neposkvrněného Početí, líbit se Panně Marii čistotou srdce a modlit se zvláště za obrácení hříšníků.

 

Světle modrý škapulíř je možno získat po předchozím kontaktu s řádem theatinů- odkaz na jejich stránky najdete třeba na mém blogu v seznamu řeholních řádů, kongregací a institutů…

 

 

Zdroj: abc svatých

Zobrazeno 2449×

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková