Milosrdenství chci+++Ježíši, důvěřuji Ti! __________________________________________ Královno posvátného škapulíře, oroduj za nás!

Škapulíř Panny Marie Sedmibolestné

Škapulíř Panny Marie Sedmibolestné

Škapulíř černé barvy- tedy škapulíř Panny Marie Sedmibolestné šíří řád servitů ( = služebníků Panny Marie). Tento řád založilo 7 zbožných a vznešených mužů z Florencie na hoře Senario na velký pátek dne 25.3.1239. V rozjímání uviděli Pannu Marii jak sestupuje z nebe s velkým počtem andělů. Někteří andělé nesli nástroje umučení, další řeholi sv. Augustina, jeden nesl palmovou ratolest a další nesl štít s nápisem ,,SLUŽEBNÍCI MARIINI.“ Poslední anděl nesl černý šat. Panna Maria (která se jim zjevila jako Bolestná Matka) jim podala toto černé roucho i řeholi sv. Augustina a řekla: ,,Přijměte toto roucho i tuto řeholi, kterou máte zachovávat, abyste rozjímáním nad utrpením mého Syna a mými bolestmi pracovali po názvem Služebníci Mariini ke svému vlastnímu zdokonalení a k posvěcení celého světa, abyste jedenkráte mohli přijmout palmu života věčného.

Tak vznikl řád servitů, který v roce 1255 dosáhl církevního schválení od papeže Alexandra V. a rozdáváním černých škapulířů pak i škapulířové bratrstvo Panny Marie Sedmibolestné.

 

Při zjevení sv. Alžbětě slíbila Panna Maria všem, kdo uctívají její bolesti čtyři základní milosti:

-         milost vykonat před smrtí pravé pokání za spáchané hříchy

-         milost zvláštní pomoci Pána Ježíše ve všech pokušeních zvláště v hodině smrti

-         milost daru velké pobožnosti k utrpení Spasitele a odměny v nebi

-         milost předání ctitele bolestí Mariiných rukám božské Matky, aby s nimi jednala podle libosti a vyprosila jim všechny potřebné milosti

 

Nositelé černého škapulíře Panny Marie Sedmibolestné mají povinnost zdokonalovat se v pomoc trpícím a chudým bližním. Dále pak rozjímat nad utrpením Pána Ježíše a Panny Marie.

 

Pokud chcete přijmout černý škapulíř, navštivte tuto stránku, kde naleznete i kontakt na řád servitů, který černé škapulíře šíří: http://www.servite.org/confrat.htm

 

 

Zdroj: abc svatých

Zobrazeno 2972×

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková