Milosrdenství chci+++Ježíši, důvěřuji Ti! __________________________________________ Královno posvátného škapulíře, oroduj za nás!

Škapulíř umučení a přesvatých srdcí Ježíše a Marie

Škapulíř umučení a přesvatých srdcí Ježíše a Marie

 

Červený škapulíř má hlavní úkol připomínat utrpení Pána Ježíše. Abychom lépe spolupracovali s Boží milostí, daroval nám Pán Škapulíř umučení a přesvatých srdcí Ježíše a Marie.

Tento dar (škapulíř) přijala sestra Apolónia Andriveau  v kongregaci dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul.

Dne 26.7.1846 dostala mimořádné milosti o čemž sama píše:

,,Viděla jsem, nebo se mi to zdálo, že vidím našeho Spasitele v kapli. Měl na sobě červené šaty a bělostný plášť. Stál tam jak ztělesněná Boží krása. V pravé ruce držel dvojitý škapulíř červené barvy. Na jedné straně škapulíře byl zobrazený Ježíš, visící na kříži, obklopený těmi nástroji umučení, které mu způsobovali největší muka. Okolo kříže jsem četla tyto slova:

,Umučení našeho Pána Ježíše Krista, spas nás!‘

Na druhém konci červené vlnité stuhy jsem viděla druhý kousek plátna a na něm zobrazené přesvaté Srdce Pána Ježíše a Panny Marie. První bylo ověnčené trním, druhé přeražené dýkou. Dvě přesvaté srdce spojoval kříž.

Nad nimi byl nápis:

,Přesvaté Srdce Ježíše a Marie, ochraňujte nás!‘

Za několik dní jsem viděla toto zjevení a nakonec na svátek Povýšení sv. Kříže mě dobrotivý  Vykupitel takto oslovil: ,Žehnání škapulíře bude výsadou kněží Misijní společnosti sv. Vincence de Paul. Kdo bude nosit tento škapulíř, dosáhne každý pátek odpustění všech trestů za svoje hříchy a v jeho duši se rozhojní víra, naděje a láska.“

 

O svých zjeveních napsala sestra Apolónie otci Etienne, který pak prosil svatého otce o schválení tohoto škapulíře. Svatý otec Pius IX. Svým nařízením ze dne 25.6.1847, odvolávajíce se na vidění, udělil mu moc zavést škapulíř umučení a Přesvatých srdcí Ježíše a Marie. Splnomocnil ho také k rozšiřování škapulíře mezi katolickými věřícími. Později otec Etienne vyžádal od sv. otce povolení, aby škapulíř mohl žehnat každý kněz.

 

Přijetím tohoto škapulíře si oblékáme na sebe utrpení Pána Ježíše.

 

Jaké privilegia přináší tento škapulíř?

-         plnomocné odpustky každý pátek

-         Rozhojnění víry, naděje a lásky v našem srdci

Tyto privilegia lze získávat jen při poctivém a zbožném nošení škapulíře a při dodržování povinností škapulířového bratrstva- povinností u tohoto škapulíře je:

-         Každý den se pomodlit 2 věty napsané na škapulíři- tedy: ,,Umučení našeho Pána Ježíše Krista, spas nás!“ a ,,Přesvaté srdce Ježíše a Marie, ochraňujte nás“.

-         Každý pátek rozjímat nad některým z utrpení Pána Ježíše

 

Jak si červený škapulíř obléct?

Obřad oblečení do škapulíře zde není nutný (tak jako například u karmelského škapulíře).  Je nutné si nechat škapulíř posvětit- pak už jej můžeme nosit.

Škapulíř se má nosit se zbožnou úctou. Je doporučeno často škapulíř políbit. Dále je doporučeno každý pátek prožívat ve vnitřním spojení s trpícím Ježíšem.

Podstata úcty spočívá hlavně v tom, abychom pozorně sledovali poučení Pána Ježíše, které nám dává skrze utrpení a praktikovali jej ve svém životě. Umučení je souhrnem všech forem životní svatosti: je v něm poníženost, sebezapření, trpělivost, poslušnost, láska k Bohu a k bližnímu, odpoutanost od pominutelných věcí a snaha dosáhnout nepominutelné hodnoty, nenávist k hříchu a láska k pokladu milostí, duch obětavosti a duch sebeovládání.

Kdo příjme červený škapulíř, má se snažit přijímat smýšlení Srdce Ježíšova a příklad Panny Marie.

Když nás postihne utrpení či tělesná bolest, nebo protiřečení, ubližování, pomluvy, nespravedlivost, neuznání, tehdy se podívejme na Ježíše, prosme ho o pomoc a On nám dá odvahu snášet všechno, co Bůh pro naše dobro na nás dopustil. Budeme umět odpouštět a zachováme si v duši pokoj a vyrovnanost i v kříži.

 

Slovenské rádio Lumen připravilo pořad o zázračné medailce, červeném a zeleném škapulíři: http://sk.gloria.tv/?media=113171 V tomto pořadu zazní vše důležité o červeném škapulíři…

 

Pro ty, kteří by chtěli přijmout červený škapulíř:

Kontakt na sestry, které škapulíře vyrábějí zazní v pořadu na který jsem výše odkazoval, nebo můžete napsat přímo mě, protože občas píšu sestrám o škapulíře pro někoho…

 

 

Zdroj: brožurka ,,ŠKAPULIAR UMUČENIA A PRESVÄTÝCH SŔDC JEŽIŠA A MÁRIE“

Zobrazeno 3434×

Komentáře

simejlek

Takový škapulíř míti by bylo krásné!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková