Milosrdenství chci+++Ježíši, důvěřuji Ti! __________________________________________ Královno posvátného škapulíře, oroduj za nás!

Archiv Leden 2009

Korunka k Božímu milosrdenství ,,...Tato modlitba je na usmíření mého hněvu...nejprve se pomodlíš jednou Otčenáš, Zdrávas Maria a Věřím v Boha, potom budeš na zrnkách Otčenáše říkat tato slova: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková