Milosrdenství chci+++Ježíši, důvěřuji Ti! __________________________________________ Královno posvátného škapulíře, oroduj za nás!

Archiv Duben 2009

Chvála Kristu, v poslední době je v médiích a vlastně i v celém našem okolí jedno aktuální téma- prasečí chřipka... Lidé začínají mít obavy a hledají způsob, jak tuto pandemii zastavit. Proč sesílá Pán tuto pohromu? - myslím, že jde o způsob, jak…


Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která…


9. 4. 2009 22:00
Rubrika: Modlitby | Štítky: Velikonoce

Pro tebe jsem sestoupil z nebe na zem, pro tebe jsem se nechal přibít na kříž, pro tebe jsem si nechal kopím otevřít své Nejsvětější Srdce a otevřel jsem ti zdroj milosrdenství, přicházej a čerpej milosti z toho zdroje nádobou důvěry. (ze zjevení sv…


Svátek Božího milosrdenství Pán Ježíš si přál, aby se začal slavit svátek, oslavující jeho nekonečné milosrdenství- tento svátek má být první neděli po velikonocích (první neděli po slavnosti zmrtvýchvstání Páně). Tento svátek se slaví brzy po…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková