Milosrdenství chci+++Ježíši, důvěřuji Ti! __________________________________________ Královno posvátného škapulíře, oroduj za nás!

Archiv Prosinec 2009

25. 12. 2009 13:42
Rubrika: Všechno možné

Přeji vám všem, drazí přátelé, krásné prožití vánočních svátků (které ještě nekončí !!! :-), pokoj v srdci a radost z narození našeho Spasitele. Do nového roku, pak přeji, Boží požehnání, vyslyšení všech vašich přání a stálé prožívání následujícího…


12. 12. 2009 8:15
Rubrika: Modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému ..... Duchu Svatý, buď pochválen Duchu Svatý, sestup z trůnu svojí velebnosti a připrav stánek v srdci svého služebníka, buď pochválen Duchu Svatý, který jsi Otcem i Synem uctívaný, nauč mne žít podle Boží vůle, buď…


6. 12. 2009 17:01
Rubrika: Všechno možné

V této materialistické době hodně lidí propadá závislosti na pornografii. My mladí také musíme často zápasit s různými pokušeními nečistých duchů. Kvůli tomu, jsem se rozhodl dát na můj blog jeden dobrý odkaz: porno je lež


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková