Milosrdenství chci+++Ježíši, důvěřuji Ti! __________________________________________ Královno posvátného škapulíře, oroduj za nás!

Archiv Srpen 2010

27. 8. 2010 22:12
Rubrika: Modlitby

Pane smiluj se. Kriste smiluj se. Pane smiluj se. Bože náš nebeský Otče, smiluj se nad námi. Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi. Bože Duchu svatý, smiluj se nad námi. Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi. Svatá Maria, oroduj za nás…


18. 8. 2010 14:15
Rubrika: Všechno možné

Zlo neexistuje Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: Je všechno, co existuje, stvořené Bohem?" Jeden ze studentů nesměle odpověděl: "Ano, je to stvořené Bohem." "Stvořil Bůh všechno?" - ptal se dál profesor. "Ano, pane",…


10. 8. 2010 15:00
Rubrika: Všechno možné

Tímto článkem bych chtěl trošku navázat na článek ,,Bůh miluje..." Každý z nás provede občas něco, čeho pak lituje (nějaký hřích). Hříchem především zraňujeme Boha, který nás nekonečně miluje, ale také často hříchem zraňujeme své bližní... Když…


1. 8. 2010 11:34
Rubrika: Všechno možné

Dám vám otázku: co má společného vrah se silně věřícím člověkem? Oba mají společné to, že je Bůh miluje... Bůh miluje každého člověka bez rozdílu- i toho největšího hříšníka Bůh miluje svou nekonečnou láskou... Když tedy jsme Kristovi učedníci, pak…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková