Milosrdenství chci+++Ježíši, důvěřuji Ti! __________________________________________ Královno posvátného škapulíře, oroduj za nás!

Archiv Říjen 2010

25. 10. 2010 15:28

Bazilika svatého Petra Lateránská bazilika Bazilika svatého Pavla za hradbami Bazilika Navštívení Panny Marie Svatý Kopeček Klášter karmelitánů Kostelní Vydří Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatý Hostýn Poutní místo Lurdy Kostel Panny Marie…


25. 10. 2010 14:55
Rubrika: Modlitby

Pane a Bože náš, Ježíši Kriste, shovívavý k naší hříšnosti, jenž jsi nám dopřál dožíti se této hodiny, kdy na oživujícím dřevě kříže rozepjat, otevřel jsi kajícímu lotru bránu do ráje a svou smrtí naši smrt zničil, očisť nás hříšné a nehodné své…


2. 10. 2010 23:12
Rubrika: Modlitby

1 Žalm Davidův. Hospodine, k tobě volám, pospěš ke mně, dopřej sluchu mému hlasu, když tě volám! 2 Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť. 3Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku,…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková