Milosrdenství chci+++Ježíši, důvěřuji Ti! __________________________________________ Královno posvátného škapulíře, oroduj za nás!

Škapulíř Nejsvětější Trojice

Škapulíř Nejsvětější Trojice

 

Bílý  šíří řád trinitářů.

Sv. Jan z Mathy měl v roce 1193 v kapli pařížského arcibiskupa při své první sloužené mši svaté toto zjevení:

Viděl anděla v bílém rouchu s červenomodrým křížem na prsou vztahujícího ruce nad hlavami dvou otroků. Jeden vypadal jako křesťan, druhý jako pohan. Novokněz Jan z Mathy z toho vyvodil pro sebe úkol vykupovat zajatce z moci nevěřících.  Aby důkladně promyslel své poslání a svůj úkol, šel do lesa a žil jako poustevník. Zde se také setkal s jiným poustevníkem sv. Felixem a tak oba tito poustevníci sloužili Bohu modlitbou a postem.

Jendou, když spolu tito svatí muži rozmlouvali vyšel z lesa jelen s čevenomodrým křížem mezi parohy. Svatý Felix se tomuto znamení divil a tak mu Jan pověděl o svém dřívějším vidění při své první mši svaté.

Když to sv. Felix slyšel, vypravili se oba poustevníci do Říma k papeži Inocenci III. Svatý otec měl 28.1.1198 stejné zjevení jako Jan z Mathy a tak poznal Boží vůli. Schválil úmysl obou světců a uložil jim, aby založili řád, oslavující Boží Trojici, a předepsal jim bílé roucho s červenomodrým křížem na prsou. Řád začal šířit i bílé škapulíře s červenomodrým křížem, takže vzniklo škapulířové bratrstvo Nejsvětější Trojice.

 

Symbolika tohoto škapulíře:

Bílá barva- znamená slávu Boha Otce

Modrá barva- utrpení Božího Syna

Červená barva- Lásku Ducha Svatého

 

Úkolem bratrstva v dnešní době je oslava Boží Trojice.

 

Škapulíř je možno získat přes kontakt s řádem Trinitářů  (odkaz na tento řád najdete třeba v mém seznamu řeholních řádů, kongregací a institutů).

 

Zdroj: abc svatých

Zobrazeno 2074×

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková